ادارات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

اداره نشر مجلات علمی

 ارتباط با ما:

       تلفن: 29903133               29902728                        29903203
 پست الکترونیکپست الکترونیک :    journal@sbu.ac.ir
آدرس : دانشگاه شهید بهشتی ، ساختمان کتابخانه مرکزی، طبقه اول ، دفتر نشریات