دکتر مهدی شقاقی
ریاست کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

مرتبه علمی: استادیار (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی)

تحصیلات: دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره مدیریت: 1401- تاکنون

مشاهده پروفایل

آقای دکتر مهدی شقاقی دانش‌آموخته دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی هستند و در حال حاضر سمت ریاست کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه را بر عهده دارند.
پرستو نقدی
معاونت
 

کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره معاونت: 1389- تاکنون
تلفن :  ۲۹۹۰۲۳۳۱
پستالکترونيک
 naghdi20@yahoo.com

سرکار خانم پرستو نقدی دانش‌آموخته رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد هستند و در حال حاضر سمت معاونت کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه را بر عهده دارند.

جواد عطایی
مسئول دفتر
کارشناس مدیریت بازرگانی
 تلفن: ۲۹۹۰۲۳۲۳
 فکس: ۲۲۴۳۱۹۹۱

 

آقای جواد عطایی دانش‌آموخته رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی هستند و در حال حاضر سمت مسئول دفتر کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه را بر عهده دارند.