ادارات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

اداره نشر کتب

  ارتباط با ما:
       تلفن: 29902070               29902069                        29902068
 آدرس : دانشگاه شهید بهشتی ، ساختمان فناوری اطلاعات، طبقه همکف