گالری عکس و فیلم

اینفوگرافی سیر تحول داد و ستد و پیدایش بازارهای تاریخی در بستر تاریخ تمدن:
تصویر زیر نقشه‌ای از "سیر تحول داد و ستد و پیدایش بازارهای تاریخی در بستر تاریخ تمدن" است که  توسط سرکار خانم مهندس ثریا بیرشک ترسیم شده است. مجموعه نقشه‌های مهندس بیرشک در مرکز اسناد و موزه کتابخانه مرکزی نگهداری می شود.
با توجه به عریض بودن نقشه (حدودا 6 متر) و واضح نبودن اطلاعات آن، در ادامه فیلم ضبط شده از نقشه، به نمایش گذاشته شده است.
Responsive Image