کارکنان بازنشسته و سابق

ردیف نام و نام خانوادگی سال بازنشستگی
1 پرستو نقدی 1401
2 پروانه پوریانی جوان 1401
3 لیلا یاری 1401
4 معصومه حیدری 1402
5 رویا صالحی 1398
6 فریبا شیردل 1395
7 مهناز پوریانی جوان 1387
8 سوره رستگار 1389
9 فریده داودی 1395
10 پروانه تفکری 1388
11 شهلا امام جمعه 1388
12 فاطمه طالبی خانسری 1389
13 شهلا امام جمعه -
14 سهیلا اسلامیه -
15 شایسته سعیدی  -
16 هما کیاستی -
17 زرین قربانی -
18 رشید حیدری -
19 فاطمه طالبی خانسری -
20 پری رضاخانی -
21 سیامک شمس -
22 ملیحه ملجائی -
23 هلن بدلی بقال -
24 شادی اخوان گوران -
25 زهرا عالمی -
26 منیژه کیان وش -
27 ویولت رازق پناه  -
28 ثریا کامی -
29 مریم علوی -
30 سارا کریمی -
31 طیبه سیدی -
32 مهسا فردحسینی -
33 سوفیا بنفشه  -
34  قربان مهدی پور  -
35 احسان محمدی 1396
36 معصومه نیک نیا  -
37 اعظم کیادربندسری -
38 ماهرخ بابایی -
39 سحر وفایی -
40 اکرم حشمتی -
41 ناهید ملک صنیعی -
42 رستم نصوری -
پیوندها:
کارکنان کتابخانه مرکزی 
کارکنان مرکز اسناد و موزه