اخبار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

وبینار آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی ویژه کاربران دانشگاه

کاربران دانشگاه در این وبینار با تمامی پایگاه‌های اطلاعاتی خارجی و داخلی مشترک دانشگاه آشنا خواهند شد. شرکت در این وبینار به تمامی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و دانشجویانی که مشغول نگارش پایان‌نامه و یا پژوهش دیگری هستند به شدت توصیه می‌شود.

بازدید 38
وبینار آشنایی با سامانه آذرسا ویژه کاربران دانشگاه

شرکت در این وبینار جهت آشنایی با سامانه آذرسا و چگونگی کار با این سامانه به همه کاربران دانشگاه (اعضای هیئت علمی، دانشجویان، کارکنان) اکیدا توصیه می‌شود.

بازدید 270
برگزاری یازدهمین وبینار آموزشی- پژوهشی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

وبینار کیفیت خواندن با تدریس دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی، دبیر چهار دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی کشور برگزار می‌شود

بازدید 289

اطلاعیه ها

تعویق زمان برگزاری وبینار اشنایی با بخش سفارشات

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

وبینار آشنایی با سامانه آذرسا و میز مرجع مجازی ویژه کاربران دانشگاه

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از سالن مطالعه

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

تازه ها