بخش مرجع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد از دو بخش مجزا منابع فارسی و غیرفارسی که شامل: فرهنگ‌نامه‌ها، دایره‌المعارف‌ها، کتب نفیس، نقشه، منابع آماری (نفوس و مسکن، سرشماری و سالنامه‌ها) و لغت‌نامه‌ها می‌باشد و بطور مرتب روزآمد می‌گردند.

استفاده از این بخش برای کلیه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در تمام مقاطع تحصیلی و همچنین مراجعین دارای معرفی‌نامه معتبر برقرار می‌باشد در این بخش منابع امانت داده نمی‌شود و مطالعه در محل و بصورت حضوری می‌باشد اما عکسبرداری و کپی از منابع (کپی به تعداد صفحات محدود) امکانپذیر است.
سیستم کتابخانه مرکزی بصورت قفسه باز می‌باشد و کاربران با جستجو در سیستم نرم‌افزاری کتابخانه و راهنمایی کتابداران بخش مرجع و دریافت شماره بازیابی منبع مورد نظر, به منابع دسترسی خواهند داشت.
از دیگر وظایف این بخش تهیه فایل‌های آموزشی مورد نیاز کاربران می‌باشد.
 بخش مرجع از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی 15  آماده پاسخگویی به کاربران می‌باشد.

ایمیل بخش مرجع: referencelib@sbu.ac.ir