در این بخش اطلاعات کتابشناختی کتاب‌های فارسی و انگلیسی و سایر زبانها، با استفاده از ابزارهای مربوطه (مانند سرعنوان‌های موضوعی فارسی و انگلیسی، فهرست مستند مشاهیر، رده‌بندی دهدهی دیویی و ...) تهیه شده و وارد سیستم نرم‌افزاری کتابخانه می‌­شود. در ابتدا هر کتاب با پایگاه اطلاعات کتاب‌های موجود کتابخانه چک و بررسی می‌شود در صورتی که کتاب موجود باشد، اطلاعات مربوط به نسخه جدید کتاب در رکورد مربوطه وارد می­‌گردد و در صورت نبودن کتاب در پایگاه، کتاب مربوطه فهرست­ شده  و اطلاعات آن به مجموعه اضافه می­‌شود. 

کارشناس مسئول بخش فهرست‌نویسی
 
jamani.jpg
 فاطمه جمانی                          
  دانشجوی کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 
تلفن:  29902336
 پست الکترونیک: fatemeh.jamani@gmail.com

  


  کارشناس بخش فهرست‌نویسی

  heydari.JPG
معصومه حیدری                            
کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی           
 
تلفن:  29902336
پست الکترونیک: massoomeh_heydari@yahoo.com
 

   

​کارشناس بخش فهرست‌نویسی

 مریم افتخاری                                 
 کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 
  
تلفن:  29902336
پست الکترونیک: meftekhari10@gmail.com

  ​

کارشناس بخش فهرست‌نویسی
 
 بیتا سلطانی                                
 کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 
 تلفن:  29902334
پست الکترونیک: bita.bobo@gmail.com