کتابخانه مرکزی

خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در ایام کرونا

اطلاعیه‌های کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه در ایام کرونا

 

برنامه حضور همکاران کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه در کتابخانه در ایام کرونا:

 

 

راهنماهای آموزشی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی در ایام کرونا

(توجه توجه : انجام همانندجویی پایان‌نامه/ رساله باید قبل از دفاع توسط دانشجو صورت گیرد)

***جهت اخذ شناسه همانندجویی استاد راهنمای خود لطفا نام و نام خانوادگی و دانشکده ایشان را به ایمیل lib.sbu@gmail.com  ارسال نمایید.***

 

معرفی سایت‌های رایگان جهت دانلود منابع برای استفاده پژوهشگران دانشگاه در ایام کرونا