بخش امانت كتابخانه با استفاده از نرم‌افزار جامع کتابخانه‌ای امكان استفاده از منابع موجود و نيز جستجوي منابع از طريق موضوع، نويسنده عنوان و ساير مشخصات كتابشناختي را برای مراجعان فراهم مي‌كند. شيوه تنظيم كتاب‌ها براساس رده‌بندي دیویی می‌باشد. مخزن به صورت نظام قفسه باز طراحي شده است و همه كتاب‌ها در كتابخانه به استثناء كتاب‌هاي مرجع با در نظر گرفتن قوانين امانت کتابخانه به امانت داده مي‌شوند.
 
 مهمترین وظایف بخش امانت:
 
  •  امانت و عودت کتاب از طریق رایانه برای مراجعین
  •  جستجوی کتاب و اطلاعات کتابشناختی برای مراجعین و فایل و چک کردن کتب برگشتی در مخزن 
  •  قفسه‌خوانی و برطرف نمودن اشکالات موجود در شماره کتب و مشخص نمودن کتب مفقود
  •  تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل
  •  ارائه خدمات تمدید کتاب
  • ثبت‌نام کلیه دانشجویان ورودی در ابتدای هر ترم تحصیلی 
     
مراجعین به کتابخانه در صورتی که منابع کتابخانه‌ای را به امانت ببرند، موظف می‌باشند که در تاریخ مقرر، منابع به امانت گرفته شده را کتابخانه عودت نمایند. در غیر این صورت مشمول پرداخت جریمه تاخیر خواهند گردید. اگر به هر دلیلی کتاب یا هر نوع مواد کتابخانه‌ای گم یا ناقص شود (از قبیل پارگی، بریدن تصاویر، خش‌دار شدن)، گیرنده موظف است آن منبع را تهیه و در اختیار کتابخانه قرار دهد.
ساعت کار بخش گردش و امانت, شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الي 17 مي‌باشد.

راهنماهای بخش امانت:
راهنمای آذرسا (عضویت/ نحوه ورود/ امانت/ رزرو/ تمدید و تسویه کتاب)
آموزش تصویری جستجو و تمدید کتاب در برنامه آذرسا
آموزش تصویری رزرو کتاب در برنامه آذرسا

 

 

​کارشناس مسئول بخش امانت

 سحر جهانگیری                         

  کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 

 تلفن :  22431917-29902340
 پست الکترونیک: jahangiri.shr@gmail.com

کارشناس بخش امانت

 ساناز کماسی          کماسی.jpg 

 

   کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

 

 تلفن :  22431917-29902340 
 پست الکترونیک: komasi0223@yahoo.com       

 

 

کارشناس بخش امانت

معصومه قنبری                     
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 

 تلفن :  22431917-29902340
 پست الکترونیک: masoumeh.ghanbari49@gmail.com

 

 

 

​کارشناس بخش امانت

 حسین بزرگی‌کیا           کیا.jpg 

 

 کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 

تلفن:  22431917-29902340