صفحه اصلی
گزارش خرید کتاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اردیبهشت 1403
  • 344028 بازدید

جهت استحضار اعضای محترم هیئت علمی، مدیران، کتابداران و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، گزارش مفصلی از جزئیات خرید کتاب شامل عناوین خریداری شده به تفکیک واحدها، قیمت آثار، تخفیفها، درصد هزینه شده در هر واحد و سایر اطلاعات تهیه شده است که میتوانید از اینجا ببینید.

انتشارات سمت-مرکزی.xlsx فهرست کتب خریداری شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب - اردیبهشت 1403

افزودن نظرات