لوازم و تجهیزات کتابخانه‌ای

لوازم و تجهیزات کتابخانه، مجموعه وسایل لازم برای راه‌اندازی و انجام امور کتابخانه است. برچسب، بارکد، رج بند (سورتر)، چسب، کارت،  قفسه، برگه‌دان، دستگاه‌های ایمن‌ساز، اسکن، کپی و مواردی مانند آن، تجهیزات کتابخانه نامیده می‌شود.