افتخارات و دستاوردهای کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

Responsive Image
ترجمه کتاب هفت‌گام سادۀ تغییر کتابخانه‌ها در محیط‌های آموزشی توسط کارشناسان کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

تاریخ: 1392

 پذیرش پوستر بخش کودک و نوجوان در بخش پوستر کنگره جهانی ایفلا توسط سرکار خانم سمیه سلیمانی
مسئول بخش کودک و نوجوان

تاریخ: 1396

Responsive Image
Responsive Image

کسب مقام "پژوهشگر برگزیده" کارشناسان کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه (مریم انصاری - سمیه سلیمانی)

تاریخ: 1397

کسب مقام "کارمند نمونه" سرکار خانم پرستو نقدی، معاونت کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

تاریخ: 1397
Responsive Image
Responsive Image

کسب مقام چهارم کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه در تعامل با روابط‌‌ عمومی در نخستین جشنواره روابط‌‌ عمومی

تاریخ: 1400

کسب مقام دوم به‌عنوان رابط برتر در نخستین جشنواره روابط عمومی - سرکار خانم سوگل بینش‌پور مسئول وب‌سایت کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

تاریخ: 1400
Responsive Image
Responsive Image

7- عنوان: کسب مقام سوم کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه در تعامل با روابط عمومی در دومین جشنواره روابط عمومی

تاریخ: 1401

کسب مقام سوم به‌عنوان رابط برتر در دومین جشنواره روابط عمومی
- سرکار مریم انصاری مسئول روابط عمومی

تاریخ: 1401
Responsive Image
Responsive Image

کسب مقام "کارشناس پژوهشی برگزیده معاونت پژوهشی و فناوری" توسط سرکار خانم لیلا یاری کارشناس‌مسئول بخش اسناد و موزه کتابخانه مرکزی

تاریخ: 1401

کسب مقام "کارمند برگزیده" توسط سرکار خانم پرستو نقدی معاونت کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

تاریخ: 1401
Responsive Image
Responsive Image

تقدیر از کتابخانۀ مرکزی، مرکز اسناد و موزه در بخش سایت انگلیسی و نیز در بخش بازدیدهای دانش‌‎آموزی در چهارمین جشنواره روابط عمومی دانشگاه

تاریخ: 1403