صفحه اصلی
وبگاه Thesaurus.Plus: ابزاری برای جستجوی کاربران
  • 6679 بازدید

کاربران و به طور خاص پژوهشگران به منظور بازیابی واژگان کنترل‌شده، معانی و هم‌معنی‌ها و متضادهای اصطلاحات می‌توانند از با ورود به این وبگاه اطلاعات مورد نظر خود را به دست آورند. این وبگاه شامل 800 هزار واژه و اصطلاح، 31 میلیون هم‌معنی، 5/4 میلیون متضاد، و 300 هزار معنی و تعریف است.

پس از جستجوی یک واژه، واژه‌های هم‌معنی (synonyms) و متضاد (antonyms) در دو ستون مجزا فهرست می‌شوند و در برابر هر کدام از واژه‌ها افزون بر تلفظ آنها، واژه‌های مرتبط نیز نمایش داده می‌شوند.

برای دسترسی به این سایت، به آدرس https://thesaurus.plus مراجعه فرمایید.

افزودن نظرات