صفحه اصلی
بازدید دکتر علیرضا قاسم‌خان از کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه
  • 33440 بازدید

بر اساس هماهنگی‌های از پیش تعیین شده، روز دوشنبه مورخ 19 دی‌ماه 1401، دکتر علیرضا قاسم‌خان مدیر سابق موزه سینما از آرشیو مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه بازدید کردند.

ابتدا نشستی فی‌مابین مسئولین مرکز اسناد و موزه و دکتر قاسم‌خان برگزار شد و پیرامون مسائلی همچون تنظیم تفاهم‌نامه بین مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی و فیلم‌خانه ملی؛ دعوت  از کارشناسان فیلمخانه ملی برای بررسی وسایل و تجهیزات سمعی و بصری مرکز اسناد و موزه؛ گردآوری تاریخ شفاهی دانشگاه از طریق همیاری دانشجویان و اساتید قدیمی صحبت شد.

 در آخر مدیر سابق سینما از بخش آرشیو مرکزی مرکز اسناد و موزه بازدید کرد و نکاتی برای بهبود وضعیت این مرکز ارائه نمود.

افزودن نظرات