صفحه اصلی
خرید منابع تخصصی مورد نیاز اعضای کتابخانه از نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی (مجازی)
  • 13658 بازدید

با توجه به برگزاری دهمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی، ۲۶ لغایت ۵ دی ماه ۱۴۰۱ به صورت مجازی، کتابخانه دانشگاه در نظر دارد منابع مورد نیاز تخصصی اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان را  از طریق دریافت عناوین منتخب خریداری نماید.

   بنابراین درخواست می گردد با مراجعه به پورتال نشر دانشگاهی(پند)  https://vabf.ir/Home و انتخاب عناوین عرضه شده، درخواست‌ مورد نیاز و پیشنهاد خرید را قبل از تاریخ اعلامی نمایشگاه  از طریق آدرس  be.rahmani@yahoo.com با لحاظ شرایط  زیر ارسال نمایند:

  • جستجو و بررسی عناوین مورد نظر در پورتال کتابخانه، لطفاً درصورت موجود نبودن در مجموعه ثبت درخواست گردد (تکراری نباشد)؛
  • از نظر موضوعی در راستای نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و مرتبط باشد.

در صورت نیاز، پست الکترونیکی مذکور و تلفن 29902328 پاسخگوی شما می باشد.

افزودن نظرات