دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی
 رئیس اداره کتابخانه‌های دانشگاه

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تلفن:۲۹۹۰۲۳۴۲
رایانامه: zabedini@gmail.com
 وبگاه: www.zabedini.ir
مشاهده پروفایل

آقای دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی دانش‌آموخته دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی هستند و در حال حاضر سمت رئیس اداره کتابخانه‌های دانشگاه را بر عهده دارند.
ساناز کماسی
​کارشناس مسئول بخش امانت

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست       
 تلفن :  22431917-29902340
 پست الکترونیک: 
komasi0223@yahoo.com   

سحر جهانگیری
کارشناس بخش امانت

کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی 
 تلفن :  22431917-29902340 
 پست الکترونیک: 
jahangiri.shr@gmail.com


معصومه قنبری
کارشناس بخش امانت

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 تلفن :  22431917-29902340
 پست الکترونیک:
masoumeh.ghanbari49@gmail.com

 

حسین بزرگی‌کیا
کارشناس بخش امانت

کارشناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

تلفن:  22431917-29902340


خسرو مهدی‌پور خیارجی
کارشناس بخش امانت

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 تلفن :  22431917-29902340
 

سمیه سلیمانی
کارشناس بخش کودک و نوجوان
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تلفن: 29902322

پروانه پوریانی جوان
کارشناس بخش مرجع
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تلفن: 29902330
معصومه آقایی‌پور
کارشناس بخش روشندلان
کارشناسی ارشد روانشناسی
تلفن: 29902652
مریم انصاری
کارشناس مسئول بخش پایان‌نامه
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی   
تلفن:  29902332
ایمیل: lib.sbu@gmail.com
طیبه بهروزنیال
کارشناس بخش پایان‌نامه
 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
تلفن :  29902335 
​​​​​​​

آزاده خوشنودی
کارشناس بخش پایان‌نامه و بانکهای اطلاعاتی
 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی   
تلفن:  29902332 
​​​​​​​
هنگامه حشمتی
کارشناس بخش پایان‌نامه
 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی          
تلفن: 29903133  
​​​​​​​
مریم افتخاری
کارشناس مسئول بخش سفارش و سازماندهی
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تلفن: 29902328
معصومه حیدری
کارشناس بخش سازماندهی
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تلفن: 29902336

بیتا سلطانی
کارشناس بخش سازماندهی
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تلفن: 29902334
سوگل بینش‌پور
کارشناس مسئول بخش فناوری
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی                تلفن:  29902337            
پست الکترونیک: lib_admin@sbu.ac.ir