صفحه اصلی
سامانه آوا: آموزش و آزمون اخلاق پژوهش
  • 4941 بازدید

سامانه آموزش و آزمون اخلاق پژوهش (آوا)، با هدف پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیۀ آثار علمی ایجاد شده و می‌کوشد در جهت آموزش و ارزیابی اخلاق پژوهش در کشور گام بردارد. این سامانه با بسته‌های آموزشی کاربردی، کوتاه و متن‌محور، دانشی پایه و مفید را از مهم‌ترین چالش‌های اخلاق پژوهش که برای اجتناب از بدرفتاری‌های پژوهشی ضروری هستند ارائه کرده و در اختیار کاربر میگذارد و سپس از طریق آزمونی هدف‌مند، دانش کاربر در این زمینه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

پس از نام‌نویسی در سامانۀ احراز‌ هویت یکپارچه کاربران، وارد سامانه می‌شوید (با استفاده از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس) و پس از ورود، با چندین بسته‌ آموزشی و یک دکمه برای شرکت در آزمون مواجه می‌شوید. می‌توانید نخست بسته‌های آموزشی را مطالعه کنید و یا در صورت تمایل مستقیماً سراغ بخش آزمون بروید. برای همه بسته‌ها یک آزمون ارائه می‌شود بنابراین هر بسته آزمون مجزایی ندارد. برای اطلاعات بیشتر به https://ava.irandoc.ac.ir/help مراجعه کنید.

افزودن نظرات