صفحه اصلی
فهرست اهداء کنندگان منابع به کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه در شش ماهه اول سال 1402
  • 2995 بازدید

یکی از روشهای مجموعه‌سازی و تامین منابع کتابخانه، دریافت منابع اهدایی است. منابع اهدايی، موجودی کتابخانه را قوام می‌بخشند، کاستی‌های مجموعه را پرمی‌کنند، جايگزینی برخی منابع به واسطه‌ی آنها صورت می‌گیرد و منابعی را در اختيارکتابخانه‌ها قرار می‌دهند که ممکن است از طريق خريد قابل دسترس نباشند. در همین راستا، کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه از مجموعه‌های اهدایی استقبال کرده و تلاش دارد متناسب با خط مشی کتابهای اهدایی، به غنی‌سازی مجموعه کتابخانه کمک کرده و نیاز کاربران را از این طریق هم تامین کند.

در ادامه جزئیاتی از اهداء کنندگان منابع به کتابخانه در شش ماهه اول سال 1402 در فایل پیوست قابل مشاهده است.

فهرست اهداء کنندگان منابع به کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه در شش ماهه اول سال 1402

افزودن نظرات