صفحه اصلی
تازه‌های کتاب
  • 8102 بازدید

  فهرست کتاب‌های فارسی خریداری شده کتابخانه مرکزی در سال 1399 

 فهرست کتاب‌های فارسی خریداری شده کتابخانه مرکزی از نمایشگاه مجازی سال 1399

انتشارات سمت-مرکزی.xlsx فهرست کتب خریداری شده از انتشارات سمت در سال 1399.xlsx

انتشارات سمت-مرکزی.xlsx فهرست کتابهای الکترونیکی افزوده شده به مجموعه دیجیتال در 6 ماهه اول سال 1400

 فهرست کتابهای خریداری شده از نمایشگاه مجازی کتاب برای کتابخانه‌های دانشگاه- آذر 1400

 فهرست کتابهای خریداری شده از نمایشگاه مجازی کتاب برای کتابخانه‌های دانشگاه- بهمن 1400

 فهرست کتب خریداری شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب- اردیبهشت 1401

 فهرست کتب خریداری شده از نمایشگاه مجازی ناشران کتاب دانشگاهی- آذر 1401

افزودن نظرات