ساعت کار

 شنبه تا چهارشنبه:
 

* بخش خدمات فنی و سفارشات : از ساعت 8 الی 15

 

* بخش مرجع: از ساعت 8 الی 15

 

* کتابخانه کودک و نوجوان: از ساعت 8 الی 15

 

* بخش دیجیتال: از ساعت 8 الی 15

 


​* بخش بانکهای اطلاعاتی: از ساعت 8 الی 15

 

* بخش امانت و پایان نامه ها : از ساعت 8 الی 17

 

کتابخانه مركزی از پذيرش دانشجويان كارشناسی و مقاطع پايين‌تر در بخش پایان نامه ها  معذور است.

 

دانشجويان می‌توانند با ارائه کارت دانشجویی و معرفی‌نامه از مراجع مربوط از تسهيلات كتابخانه بر اساس مقررات استفاده نمايند.