صفحه اصلی
برنامه حضور کارکنان اداره رفاه دانشجویی از تاریخ 3لغایت هفتم مهرماه ماه 1400
  • 1837 مشاهدات

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند برنامه حضور کارکنان اداره رفاه دانشجویی از تاریخ سوم مهر ماه  لغایت هفتم  مهرماه  1400 به شرح ذیل می رساند دانشجویان محترم می توانند در دوران تعطیلی دانشگاه طبق جدول زمانبندی زیر با کارشناسان امور دانشجویی در تاریخ های قید شده در ارتباط باشند . پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما عزیزان کمال تشکر و قدردانی را داریم .

 

نام کارشناس  تاریخ روز حضور  تلفن تماس

خانم رمضانی

خانم طاهری

آقای حسنی 

1400/07/03 شنبه

29902157

29905446

29902184

آقای قدرتی

خانم سپهری

خانم مجدآبادی

1400/07/04 یکشنبه

29902142

29903100

29902128

خانم رمضانی 

آقای حسنی 

خانم طاهری

1400/07/06 سه شنبه

29902157

29902184

29905446

خانم سپهری

خانم مجدآبادی 

آقای قدرتی 

1400/07/07 چهار شنبه

29903100

29902128

29902142

آقاي  ابراهیم زاده (پردیس عباسپور) سوم مهرماه لغایت هفتم مهرماه ماه 1400 شنبه  لغایت چهارشنبه  73932171

افزودن نظرات

افزودن نظرات