تلفن:           29905419-021

      تلفکس:         22431872

      ایمیل:           quran@sbu.ac.ir
                         ejazquran8@gmail.com

      آدرس:           بزرگراه چمران، اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شهدا (روبروی ساختمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات)، طبقه اول، پژوهشکده اعجاز قرآن