صفحه اصلی
نظر سنجی از دانشجویان درباره اساتید، نیم‌سال دوم 98-97
  • 1022 مشاهدات

مهلت زمان ­انجام نظر سنجی از­ شنبه مورخ 31/1/98 لغایت چهارشنبه مورخ 1/3/98 خواهد بود و رؤیت نمرات ترم جاری و انتخاب واحد ترم بعدی دانشجویان منوط به تکمیل فرم نظر سنجی دروس ترم جاری است​.

ااطلاعیه نظر سنجی نیمسال دوم 98-.pdfاطلاعیه نظر سنجی نیمسال دوم 98-.pdf

افزودن نظرات