صفحه اصلی
انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 دانشجویان ورودی 1397 به بعد
  • 1034 مشاهدات

بسمه تعالي

 
                                                                                                                      

انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 دانشجویان ورودی 1397 به بعد برای کلیه مقاطع تحصیلی از طریق پیشخوان خدمت سیستم جامع آموزشی گلستان (با کنترل مدارک پذیرش اولیه، تاییدیه تحصیلی مقاطع قبل و وصول معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول خدمت نظام وظیفه) انجام خواهد شد.

 

1-           انتخاب واحد منوط به تعیین و درج نام استاد راهنما در سامانه آموزشی دانشگاه است.

2-           با توجه به اینکه رفع نقص مدارک در زمان پذیرش، وصول تاییدیه تحصیلی مقاطع قبل و وصول معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول، شرط انتخاب واحد نیمسال اول 98-99 خواهد بود .

3-         یادآوری :

انتخاب واحد دانشجویان ورودی سال های 1396 و ما قبل مانند نیمسال‌های گذشته انجام می‌شود.

 

 

راهنماي اخذ واحد دانشجویان ورودي 97 و بعد از آن - تمامی مقاطع تحصيلی.pdfراهنماي اخذ واحد دانشجویان ورودي 97 و بعد از آن - تمامی مقاطع تحصيلی.pdf

افزودن نظرات