سامانه تجهیزات آزمایشگاهی( Bit )

جهت اطلاع از آزمایشگاه ها و خدمات قابل ارائه در دانشگاه شهید بهشتی، لطفا به آدرس زیر مراجعه فرمایید :

http://bit.sbu.ac.ir/