اخبار پژوهشکده

اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره 2 شرایط برگزاری غیر حضوری در آزمون

اطلاعیه شماره 2 برگزاری آزمون غیر حضوری پذیرفته شدگان دکتری

اصلاحیه اطلاعیه شرایط برگزاری آزمون مصاحبه دکتری سال 1400

اطلاعیه شرایط برگزاری آزمون مصاحبه دکتری فیتوشیمی و شیمی-شیمی دارویی سال 1400

کنگره ، همایش ها و کارگاه های آموزشی