جدیدترین اخبار

اطلاعیه ها

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401 -1400

تقویم تفصیلی آموزشی سال تحصیلی 1401 -1400

اطلاعیه شماره 6 - تکمیلی مصاحبه دکتری سال 1400

اطلاعیه شماره 6 - تکمیلی مصاحبه آزمون دکتری سال 1400

راهنمای کار با Adobe Connect - مصاحبه دکتری 1400

راهنمای کار با Adobe Connect جهت ورود به جلسه مجازی مصاحبه دکتری 


اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال