آزمون بسندگی زبان انگلیسی دوره چهارم در اسفندماه برگزار خواهد شد

دانشگاه شهید بهشتی در روز جمعه مورخ 1399/12/08 دوره چهارم آزمون بسندگی زبان انگلیسی را برای دانشجویان مقطع دکتری و داوطلبان آزاد برگزار خواهد نمود و از روز شنبه مورخ 1399/11/18  الی شنبه 1399/12/02 مراحل ثبت نام را تکمیل نمایید. ضروری است اطلاعیه ها و راهنماهای موجود را با دقت کامل مطالعه و از روز شنبه مورخ 1399/11/18 الی شنبه 1399/12/02 مراحل ثبت نام را تکمیل نمایید.
​​​​​​​

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به مردادماه سال 1399 (دوره اول) ـ پایان یافته است​​ ​

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399

اطلاعیه شماره 2

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399

اطلاعیه شماره 3

اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399

 

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به شهریورماه سال 1399 (دوره دوم) ـ پایان یافته است ​​​

اطلاعیه شماره 1

زمان برگزاری آزمون زبان انگلیسی شهریورماه 1399 (دوره دوم)

اطلاعیه شماره 2

راهنمای ثبت نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی مردادماه سال 1399

اطلاعیه شماره 3

اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان انگلیسی شهریورماه 1399

اطلاعیه شماره 4​​​​​​​

کارت ورود به جلسه

 

آزمون بسندگی زبان انگلیسی مربوط به اسفندماه سال 1399 (دوره چهارم) ـ زمان برگزاری آزمون اسفندماه

اطلاعیه شماره 1

راهنمای ثبت­ نام غیرحضوری آزمون بسندگی زبان انگلیسی بهمن ماه سال 1399

اطلاعیه شماره 2

اطلاعات تکمیلی آزمون بسندگی زبان مربوط به بهمن ماه 1399

اطلاعیه شماره 3​​​​​​​

زمان برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی اسفندماه (دوره چهارم)

اطلاعیه شماره 4​​​​​​​​​​​​​

نتایج نمرات دوره چهارم