مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبان (آزفا)

معرفی مرکز

از آغاز دهة 1390 کارهای مقدماتی برای راه اندازی مرکز در دانشکده و گروه زبان و ادبیات فارسی انـــ​جام شد و اساس­نامة آن نیز به تصویب دانشگاه رسید.
مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی (آزفا) در شهریور ماه سال 1394 بعد از برگزاری هشتاد و دومین دورة دانش ­افزایی زبان و ادبیات فارسی با همکاری بنیاد سعدی با اخذ مجوز رسماً راه اندازی شد. این مرکز متقاضیان یادگیری زبان فارسی را از سراسر جهان می پذیرد و در دوره­های شش تا نه ماهه آموزش می دهد. دوره­ها شامل آموزش مهارت­ های خواندن، شنیدن، بیان شفاهی و دستور و نگارش می­ شود و در ترم­های تکمیلی متناسب با علاقه یا رشتة دانشگاهی زبان آموز علاوه بر مهارت­های مذکور در سطح پیشرفته، زبان فارسی در قالب محتوای تخصصی مشخصی آموزش داده می­ شود.
زبان آموزان بعد از پایان دوره، در صورت تمایل متناسب با علایقشان می­توانند در یک یا چند کلاس تخصصی مانند آشنایی با اصطلاحات روزمرة فارسی، روزنامه خوانی، سینما، تاریخ، ادبیات، ایران شناسی، ترجمه، نگارش تخصصی، هنرهای ایرانی و ... شرکت کنند. علاوه برآن هر ترم مرکز زبان سلسله کارگاه های آشنایی با فرهنگ ایران را برگزار می­ کند.
در مرکز آزفای دانشگاه شهید بهشتی کارگاه ها و نشست هایی در قالب دورة های کوتاه مدت و بلند مدت تربیت مدرس برای مدرسان برگزار می شود که مدرسان خود را به روزآمدترین دستاوردهای آموزش زبان مجهز می کند.
با تشکیل کمیته های تخصصی در حوزة تدوین منابع درسی و تهیة محتواهای آموزشی، مدرسان مرکز علاوه بر همکاری در تدریس می توانند خلأ منابع در برخی از حوزه ها به ویژه حوزه فارسی برای اهداف ویژه و دستور آموزشی را شناسایی و برطرف کنند.
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان فرصتی را فراهم می‌آورد که فارسی‌آموزان برای دستیابی به اهداف شغلی و ادامة تحصیل در ایران، زبان فارسی را در زمانی کوتاه یاد بگیرند. در انتهای هر دوره به زبان‌آموزان مدرک بین‌المللی ارائه می‌شود که مورد تأیید وزات علوم، تحقیقات و فناوری ایران است.
دوره‌های آموزشی این مرکز برای تمام افراد از همة کشورهای دنیا مناسب است. مدرسانی که در این مرکز مشغول به کار هستند، دارای تحصیلات عالیه و متخصص آموزش زبان فارسی هستند و با استفاده از آخرین روش‌های آموزشی، به تعلیم مشغولند. این مرکز دارای کلاس‌های مجهز به تجهیزات شنیداری و دیداری و همچنین دسترسی به اینترنت است. اقامت زبان‌آموزان در خوابگاه‌های دانشگاه شهیدبهشتی است.​