رویدادهای پژوهشکده علوم شناختی و مغز

اخبار پژوهشکده

مصاحبه داوطلبان دکترا پژوهشکده علوم شناختی سال 1400

قابل توجه داوطلبان متقاضی دوره دکتری پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی سال 1400

بازدید 13861

اطلاعیه ها

سال 1400 - مصاحبه داوطلبان دکترا پژوهشکده علوم شناختی

قابل توجه متقاضیان دوره دکتری پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی سال 1400

اطلاعیه جدید در خصوص مصاحبه داوطلبان دکترا پژوهشکده علوم شناختی و مغز

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

کنگره ، همایش ها و کارگاه های آموزشی