جدیدترین اخبار دانشکده

اطلاعیه ها

مهلت ارسال فرم تکمیلی پیش ثبت نام دانشجویان کارشناسی

مهلت ارسال فرم تکمیل شده پیش ثبت نام دانشجویان کارشناسی

جلسه پیش ثبت نام دانشجویان کارشناسی

جلسه پیش ثبت نام دانشجویان کارشناسی دهم آذر

ثبت نام طرح توانش

ثبت نام طرح توانش دانشجویان ترم سوم کارشناسی

سمینار دانشجویان دکتری

برنامه زمانبندی ارائه سمینار میان دوره ای دانشجویان دکتری قدرت

اطلاعیه 5- مصاحبه دکتری

جدول زمانبندی داوطلبان جامانده


اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال