جدیدترین اخبار مرکز

اطلاعیه وبینار نقش سواد رسانه ای در تضمین حقوق بشر و دموکراسی

اطلاعیه وبینار نقش سواد رسانه ای در تضمین حقوق بشر و دموکراسی

بازدید 25
اطلاعیه تعطیلات تابستانی 1400

اطلاعیه تعطیلات تابستانی 1400

بازدید 53
اطلاعیه برگزاری اولین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

اطلاعیه برگزاری اولین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

بازدید 116

اطلاعیه ها

اطلاعیه وبینار نقش سواد رسانه ای در تضمین حقوق بشر و دموکراسی

اطلاعیه وبینار نقش سواد رسانه ای در تضمین حقوق بشر و دموکراسی

اطلاعیه تعطیلات تابستانی 1400

اطلاعیه تعطیلات تابستانی 1400

اطلاعیه برگزاری اولین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

اطلاعیه برگزاری اولین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

اطلاعیه برگزاری وبینار «عدالت، توسعه و سلامت»

اطلاعیه برگزاری وبینار «عدالت، توسعه و سلامت»

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها