بخشهای خدمات فنی و سرویس دهی کتابخانه


 

 

 

بخش سفارش و ثبت

بهناز رحمانی

شماره تماس: 29902328

ایمیل: be.rahmani@yahoo.com

 

بخش پاین نامه و طرحهای پژوهشی

 

رقیه صالحی

طیبه بهروزنیال

شماره تماس: 29902335

هنگامه حشمتی

شماره تماس: 29903133


 

بخش کودک و نوجوان

 

سمیه سلیمانی

شماره تماس: 29902322

ایمیل:

childlibsbu@gmail.com

 

بخش سازماندهی اطلاعات

فاطمه جمانی

مریم افتخاری

معصومه حیدری

بیتا سلطانی

شماره تماس: 29902334

29902336

بخش نشریات و بانکهای اطلاعاتی

 

آزاده خشنودی

تلفن تماس: 29902332

ایمیل:

cnt.article.order@gmail.com

 

 

 

 

بخش روابط عمومی

 

مریم انصاری

شماره تماس: 29903204

ایمیل:

 lib.sbu@gmail.com

 

 

بخش سخت افزار و نرم افزار

 

سوگل بینش پور

شماره تماس: 29902337

ایمیل:

lib_admin@sbu.ac.ir

نازنین حقیقی

شماره تماس: 29902728


 

بخش مرجع- طرح غدیر

 

پروانه پوریانی جوان

مهسا فردحسینی

شماره تماس: 29902330

بخش روشندلان

هنگامه حشمتی

شماره تماس: 29903133

ایمیل:

h.heshmati@mail.sbu.ac.i

 

بخش گردش و امانت

سحر جهانگیری

ساناز کماسی

معصومه قنبری

حسین بزرگی کیا

شماره تماس: 29902340

22431917

بخش کتابخانه دیجیتال

 

مریم انصاری

شماره تماس: 29903204

ایمیل:

lib.sbu@gmail.com

ایرانداک

 

مریم انصاری

شماره تماس: 29903204

ایمیل:

Lib.sbu@gmail.com

 

 

بخش موزه و اسناد

لیلا یاری

شماره تماس: ۲۹۹۰۲۳۲۷​

 
 

 

   

 

​​