صفحه اصلی
فهرست کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب - اردیبهشت 1401
  • 4392 بازدید

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی به همراه سایر کتابخانه‌های دانشکده/پژوهشکده/پردیس دانشگاه بر اساس نیاز اطلاعاتی کاربران خود اقدام به خرید از سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب نموده است.

خرداد ماه 1401، تطبیق کتاب‌های ارسال شده از سوی نمایشگاه با لیست‌های ارسالی واحدها توسط بخش سفارشات کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسید و منابع تحویل واحدهای مربوطه شد.

کاربران محترم می‌توانند پس از اتمام فهرست‌نویسی منابع توسط دانشکده/پژوهشکده/پردیس محل تحصیل خود جهت امانت کتاب به واحد نامبرده مراجعه نمایند.

جهت اطلاع از عناوین منابع خریداری شده، فهرست مشخصات تکمیلی ارائه می‌گردد.

فهرست کتب خریداری شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب-اردیبهشت 1401

افزودن نظرات