صفحه اصلی
بازدید کارشناس دانشگاه خوارزمی از مرکز اسناد و موزه
  • 32947 بازدید

بر اساس هماهنگی‌های انجام شده فی مابین مسئولین کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی و همچنین دانشگاه خوارزمی، روز دوشنبه مورخ 5 اردیبهشت ماه 1401، زهره نیکخواه، کارشناس کتابخانه علوم اقتصادی و مدیریت واحد تهران دانشگاه خوارزمی از آرشیو مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه بازدید کرد.

در این بازدید که با هدف راهنمایی جهت تاسیس مرکز اسناد برای دانشگاه خوارزمی ترتیب داده شده بود،  مسئول مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی، به توضیحاتی پیرامون شیوه‌نامه سازماندهی؛ چگونگی ورود اطلاعات و کدگذاری، نحوه دسترسی به منابع موجود در مرکز پرداخت.

افزودن نظرات