صفحه اصلی
وبینار "پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان کتابخانه" برگزار می‌شود.
  • 1245 بازدید

به اطلاع کاربران محترم کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی می‌رساند، سی‌ و نهمین وبینار آموزشی-پژوهشی این واحد با همکاری وبینار بهشتی تحت عنوان "پرسش از شما، پاسخ از کارشناسان کتابخانه" به دبیری مریم انصاری روابط عمومی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه و مسئول بخش دیجیتال و  با حضور کارشناسان کتابخانه مرکزی (طیبه بهروزنیال، مسئول بخش پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی؛ پروانه پوریانی جوان، مسئول بخش مرجع؛ آزاده خوشنودی، مسئول نشریات و پایگاه‌های اطلاعاتی؛ سحر جهانگیری، مسئول گردش و امانت و بهناز رحمانی، مسئول سفارش و سایت واحد ) روز دوشنبه مورخ 2 اسفندماه 1400 از ساعت  12:30 الی 14  به صورت مجازی از طریق لینک برگزار می‌شود.

افزودن نظرات