صفحه اصلی
ارزشیابی محیط مرکز موزه و اسناد از سوی متخصصان آرشیو ملی
  • 2962 بازدید

روز چهارشنبه مورخ 14 بهمن ماه 1400، ابراهیم بابایی، رئیس اداره نظارت و ارزشیابی آرشیو ملی و فرشته ابراهیمی، کارشناس مرمت و حفاظت این واحد به همراه مسئولین مرکز موزه و اسناد دانشگاه شهید بهشتی از این مرکز بازدید کردند.

متخصصان با استفاده از دستگاه‌های تخصصی، آلودگی محیط، رطوبت و دما و همچنین نور آرشیو مرکزی دانشگاه شهید بهشتی را ارزیابی کردند.

در ادامه بازدید، از برخی منابع و اسناد همچون کتاب، تابلو، عکس و سند نمونه‌گیری شد تا آزمایش‌های لازم بر روی آنها انجام و گزارشات تفصیلی به مسئولین مرکز موزه و اسناد دانشگاه شهید بهشتی ارائه شود.

افزودن نظرات