صفحه اصلی
اتمام خرید کتاب از نهمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی - آذر 1400
  • 3817 بازدید

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی به همراه سایر کتابخانه‌های دانشکده/پژوهشکده/پردیس دانشگاه بر اساس نیاز اطلاعاتی کاربران خود اقدام به خرید از نهمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی نموده است.

دی‌ماه 1400، تطبیق کتاب‌های ارسال شده از سوی نمایشگاه با لیست‌های ارسالی واحدها توسط بخش سفارشات کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی به پایان رسید و منابع تحویل واحدهای مربوطه شد.

کاربران محترم می‌توانند پس از اتمام فهرست‌نویسی منابع توسط دانشکده/پژوهشکده/پردیس محل تحصیل خود جهت امانت کتاب به واحد نامبرده مراجعه نمایند.

جهت اطلاع از عناوین منابع خریداری شده لیست مشخصات تکمیلی ارائه می‌گردد.

افزودن نظرات