صفحه اصلی
بازدید از مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی از سوی مدیران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
  • 1319 بازدید

مدیران آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران روز چهارشنبه مورخ 29 دی‌ماه 1400 ساعت 10:30 از مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی بازدید نمودند،  در ابتدا جلسه‌ای فی مابین مسئولین کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه و مدیر سازماندهی آرشیو، دکتر جلال طاهری ؛ مدیر خدمات آرشیو، دکتر حامد ایرانشاهی و نماینده سازمان در وزارت عتف، زرین کاویانی آقای زرین کاویانی نماینده سازمان در در سالن کنفرانس واحد نامبرده برگزار شد، از مباحث مطرح شده می‌توان به پیگیری تفاهم‌نامه‌های موجود بین دانشگاه و کتابخانه ملی و آرشیو ملی در زمان پیشین، اهمیت آرشیو و اسناد دانشگاه با محوریت حفظ و استفاده،  بررسی امکان حضور دانشگاه در شورای اسنادی کشور در وزارت عتف، ایجاد کارگاه‌های یک روزه و دوره‌هایی درباره اهمیت آرشیو دانشگاهی و رفتار با آن،  برگزاری وبینارهایی درباره مدیریت اسناد سازمانی و قواعد و قوانین اسناد، فراهم‌آوری راهکارهای پژوهشی برای تبادل متخصص،  هماهنگی جهت بازدید همکاران مرکز اسناد و موزه کتابخانه مرکزی از آرشیو ملی، هماهنگی جهت بازدید کارشناسان آرشیو ملی و سازمان کتابخانه ملی از مرکز اسناد و موزه برای ارزیابی فضا و محیط مرکز و هم‌چنین نمونه‌گیری از شرایط موجود مرکز اسناد، ارسال نسخه‌هایی از شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های تدوین شده با آخرین ویرایش و تغییرات در رابطه با سازماندهی، حفاظت و نگهداری و مرمت اسناد و منابع آرشیو، اشاره نمود. پس از اتمام جلسه، میهمانان از تمامی بخش‌های کتابخانه مرکزی بالاخص، آرشیو و اتاق نفایس بازدید کردند.

افزودن نظرات