صفحه اصلی
سازماندهی کتاب‌های خریداری شده از نهمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی
  • 5362 بازدید

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی به همراه سایر کتابخانه‌های دانشکده/پژوهشکده/پردیس دانشگاه بر اساس نیاز اطلاعاتی کاربران خود اقدام به خرید از نهمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی نموده است. در هفته جاری تعدادی از این منابع از سوی ناشران مربوطه به بخش سفارشات کتابخانه مرکزی ارسال شده است. این بخش بعد از بررسی‌های انجام شده در راستای همخوانی منابع ارسال شده و سفارشات کتابخانه‌های دانشگاه، آن را سازماندهی و جهت ارسال به واحدهای مربوطه آماده نموده است.

افزودن نظرات