صفحه اصلی
همکاری متقابل فی مابین اسناد روایت بهشتی از دفاع مقدس و کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه
  • 2071 بازدید

هیات علمی ( دانشیار ) بازنشسته دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی،دکتر احمد اصغریان جدی روز شنبه مورخ 3 مهرماه 1400، با همراهی رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه، دکتر نیلوفر رضوی؛رئیس کتابخانه مرکزی، دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی و سایر کارشناسان مرکز موزه و اسناد از واحد مربوطه بازدید نمودند. پس از اتمام این بازدید، به دعوت دکتر جدی، بازدیدی از سوی مسئولین کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه از اسناد جمع آوری شده در دانشکده معماری توسط ایشان با محوریت موضوعی "اسناد جنگ"صورت گرفت.

دکتر احمد اصغریان جدی، هیات علمی بازنسشته دانشگاه شهید بهشتی که از آبان۱۳۵۹ تا آذر ۱۳۶0رئیس دانشگاه بودند، ایشان از مستند سازان اسناد و مدارک در رابطه با دفاع مقدس است و در صفحه هسته‌های پژوهشی، سمت مدیریت هسته با عنوان معماری دفاعی_ دفاع عیر عامل در معماری را دارند.

اسناد جمع آوری شده توسط ریاست پیشین دانشگاه شهید بهشتی در ارتباط با مهندسی جنگ، پدافند جنگ، نقش دانشگاه در زمان جنگ و همچنین فعالیت‌های دانشگاه در آن دوره، آموزش‌هایی که در آن زمان دانشگاه شهید بهشتی به نیروهای انقلابی ارائه کرده است و غیره می‌باشد. شایان ذکر است در طی این مسیر امور ایثارگران دانشگاه شهید بهشتی با ایشان همکاری متقابلی تحت عنوان حدیث جنگ ( روایت بهشتی از دفاع مقدس) داشته است.

در بازدید انجام شده در سوم مهرماه، جهت فراهم‌سازی بستری برای ایجاد همکاری متقابل در راستای ساماندهی منابع جمع آوری شده مذکور و همچنین برقراری ارتباط بیشتر با کتابخانه و مرکز اسناد بحث و گفتگو شد.

 

 

 

افزودن نظرات