صفحه اصلی
جلسه شورای هماهنگی مدیران داخلی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه
  • 3248 بازدید

شورای هماهنگی مدیران داخلی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی، نخستین جلسه خود را از تاریخ انتصاب مدیر جدید موزه و مرکز اسناد، آقای دکتر صیامیان گرجی، در تاریخ 10 شهریور 1400 برگزار کرد. جلسۀ مذکور به ریاست واحد یاد شده، دکتر نیلوفر رضوی، و با شرکت معاون و مدیران کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه، برگزار شده و به بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات اجرائی و تدارک برای سال آینده تحصیلی اختصاص یافت. برخی از مصوبات این جلسه که مورد توجه مخاطبان عمومی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه خواهند بود عبارتند از:

  • تصویب مکاتبه مجدد با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای بارگذاری حدود 25 هزار پایان‌نامه قدیمی دانشگاه شهید بهشتی؛ 
  • دستورکار برای تهیه شیوه‌نامه‌ای جهت انتخاب و نگهداری نسخه چاپی یا دستنویس پایان‌نامه‌های قدیمی دانشگاه در مرکز اسناد؛
  •  بازنگری شیوه‌نامه دسترسی به پایا‌ن‌نامه‌های دانشگاه و ارسال مجدد آن جهت تصویب در هیات امنای دانشگاه؛ 
  • پیگیری ورود اطلاعات آزمایشگاه روانشناسی در سامانه آذرسا؛
  • استمرار عضویت در ایفلا (IFLA)
  •  ساماندهی فیزیکی محل بخش نابینایان و فعال‌سازی برنامه‌ها و فعالیت‌های این بخش  به منظور بارگذاری مجدد و بهینه پس از رفع محدودیت‌های همه‌گیری؛
  • درخواست ارتقای جایگاه و اخذ امتیاز دانش‌افزایی برای وبینارهای کتابخانه مرکزی؛
افزودن نظرات