صفحه اصلی
اهدای کتاب الکترونیکی از سوی دکتر فاطمه بهرامی به بخش دیجیتال
  • 11102 بازدید

تیرماه سال جاری، حدود 2000 کتاب الکترونیکی از سوی دکتر فاطمه بهرامی عضو هئیت علمی گروه زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی به کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه اهداء شد. بعد از بررسی‌های انجام شده این منابع در حال فهرست‌نویسی و اضافه شدن به مجموعه کتابخانه مذکور می‌باشد.

کاربران جهت مشاهده کتاب‌های الکترونیکی کتابخانه دیجتال دانشگاه شهید بهشتی می‌توانند از طریق  ورود به پروفایل خود در  سامانه آذرسا و مطابق با راهنمای آموزش جستجو و تمدید کتاب در برنامه آذرسا در لینک ارسالی اقدام نمایند.

افزودن نظرات