صفحه اصلی
بررسی کتاب‌های اهدایی به کتابخانه مرکزی جهت افزوده شدن به مجموعه
  • 11406 بازدید

تیرماه سال جاری، دو مجموعه از سوی ریاست کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه (دکتر نیلوفر رضوی) و همچنین مرحوم مددی به این واحد اهدا شد.

بعد از بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان دو بخش سفارشات و گردش و امانت بر مجموعه‌های اهدا شده، قسمتی از کتاب‌ها به کتابخانه کودک و همچنین بخش مخزن ارسال شد. مابقی کتابها هم به علت تکراری بودن و سایر موارد آماده ارسال به کتابخانه‌های مناطق محروم گردید.

چنانچه شما کاربر عزیز قصد اهداء کتاب به کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه را دارید خواهشمند است بعد از مطالعه قوانین اهداء کتاب، به این کار ارزشمند اقدام نمایید.

افزودن نظرات