صفحه اصلی
صحافی روزنامه‌های مورد اشتراک کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه
  • 9416 بازدید

بخش نشریات و پایگاه‌های اطلاعاتی کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی، روزنامه‌های یومیه مورد اشتراک خود را بعد از دریافت روزانه، پس از طی مدت شش ماه به صورت صحافی شده در بایگانی ویژه نشریات در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد.

در این راستا، روزنامه‌های جام جم، اطلاعات، اعتماد، آرمان، همشهری، جمهوری، شرق و کیهان متعلق به سال 1399 از سوی بخش مربوطه برای صحافی ارسال شده بود، روز چهارشنبه مورخ 19 خرداد ماه 1400 به طبقه دوم کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه (بایگانی نشریات و روزنامه‌های صحافی شده) منتقل شد.

افزودن نظرات