صفحه اصلی
اشاره به مسائل کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی در جلسه هیات رئیسه از سوی حاجی‌زین العابدینی
  • 5753 بازدید

جلسه هیات رئیسه دانشگاه شهید بهشتی با اعضای هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به صورت حضوری و مجازی روز چهارشنبه، 15 دی  1400 در دانشکده مذکور برگزار گردید. در این جلسه، که با حضور دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه؛ دکتر رسولی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی؛ دکتر بابک شکری معاون پژوهشی و فناوری؛ دکتر افضلیان معاون آموزشی، دکتر فارسی معاون دانشجویی و دکتر فقیهی مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد، دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی، رئیس کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی به طرح مسائل مورد توجه کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه و همچنین کتابخانه‌های دانشگاه پرداخت. از جمله مسائلی که در این جلسه از سوی ایشان مطرح شد می‌توان به جایگاه کتابخانه ها در دانشگاه و تشویق اساتید و دانشجویان برای مراجعه به کتابخانه ها، حضور واقعی و نمادین اساتید در کتابخانه مرکزی و کتابخانه‌های واحدها، احیای پست کتابدار در تشکیلات سازمانی واحدها، پیشنهاد ایجاد مرکز مشاوره اطلاعاتی و قرائتخانه عمومی از سوی دانشگاه در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه، توجه به توانیابان و روشندلان دانشگاه و حمایت از عدالت آموزشی و علمی برای آن‌ها و همچنین خرید دستگاه بریلو برای تولید منابع درسی و علمی دانشجویان دانشگاه  و غیره اشاره نمود.

افزودن نظرات