صفحه اصلی
تقدیر از کتابخانۀ مرکزی، مرکز اسناد و موزه در جشنوارۀ روابط عمومی دانشگاه
  • 215942 بازدید

جشنوارۀ روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی مثل هر سال در اردیبهشت‌ماه سال 1403 برگزار شد و برای فعالیت در عرصه‌های مختلف روابط عمومی به سال 1402، از واحدهای مختلف دانشگاه تقدیر شد. کتابخانۀ مرکزی، مرکز اسناد و موزه در بخش سایت انگلیسی و نیز در بخش بازدیدهای دانش‌‎آموزی برگزیده شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

افزودن نظرات