افتخارات و دستاوردهای کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

1- عنوان: ترجمه کتاب هفت‌گام سادۀ تغییر کتابخانه‌ها در محیط‌های آموزشی توسط کارشناسان کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

تاریخ: 1392
Responsive Image

2- عنوان: پذیرش پوستر بخش کودک و نوجوان در بخش پوستر کنگره جهانی ایفلا توسط سرکار خانم سمیه سلیمانی
مسئول بخش کودک و نوجوان

تاریخ: 1396

Responsive Image

3- عنوان: کسب مقام "پژوهشگر برگزیده" کارشناسان کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه (مریم انصاری - سمیه سلیمانی)

تاریخ: 1397
Responsive Image

4- عنوان: کسب مقام "کارمند نمونه" سرکار خانم پرستو نقدی، معاونت کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

تاریخ: 1397
Responsive Image

5- عنوان: کسب مقام چهارم کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه در تعامل با روابط‌‌ عمومی در نخستین جشنواره روابط‌‌ عمومی

تاریخ: 1400
Responsive Image

6- عنوان: کسب مقام دوم به‌عنوان رابط برتر در نخستین جشنواره روابط عمومی - سرکار خانم سوگل بینش‌پور مسئول وب‌سایت کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

تاریخ: 1400
Responsive Image

7- عنوان: کسب مقام سوم کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه در تعامل با روابط عمومی در دومین جشنواره روابط عمومی

تاریخ: 1401
Responsive Image

8- عنوان: کسب مقام سوم به‌عنوان رابط برتر در دومین جشنواره روابط عمومی
- سرکار مریم انصاری مسئول روابط عمومی

تاریخ: 1401
Responsive Image

9- عنوان: کسب مقام "کارشناس پژوهشی برگزیده معاونت پژوهشی و فناوری" توسط سرکار خانم لیلا یاری کارشناس مسئول بخش اسناد و موزه کتابخانه مرکزی

تاریخ: 1401
Responsive Image

10- عنوان: کسب مقام "کارمند برگزیده" توسط سرکار خانم پرستو نقدی معاونت کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه

تاریخ: 1401
Responsive Image