بخش اداری

 

  

ریاست کتابخانه مرکزی و اسناد

   dr razavi.jpg

دکتر نیلوفر رضوی

استاديار دانشکده معماري و شهرسازي
تلفن: ۲۹۹۰۲۳۲۳ 
 پست الکترونیک: n.s.razavi@gmail.com

 -------------------------------------------------------

 رئیس اداره کتابخانه‌های دانشگاه

    dr zeinolabedini.png

 دکتر محسن حاجی زین‌العابدینی    
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تلفن:۲۹۹۰۲۳۴۲

پست الکترونیک: zabedini@gmail.com

  --------------------------------------------- 

رئیس اداره موزه و اسناد دانشگاه

   

دکتر زهیر صیامیان گرجی
عضو هیئت علمی گروه تاریخ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن :  ۲۹۹۰۲۳۲۷ 

رایانامه: zohairsiamian@yahoo.com

---------------------------------------------

 معاونت

   p.naghdi photo.jpg

  پرستو نقدی

 کارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

تلفن :  ۲۹۹۰۲۳۳۱
پست الکترونيک naghdi20@yahoo.com

------------------------------------------------------- 

مسئول دفتر

 جواد عطایی   ​

کارشناس مدیریت بازرگانی

 تلفن: ۲۹۹۰۲۳۲۳

 فکس: ۲۲۴۳۱۹۹۱

 

​​